Tapasin tänään sattumalta ystäväni, joka kertoi innoissaan Voimasiskot-ryhmästä, johon hän oli osallistunut keväällä. Ryhmässä oli ollut mahtava yhteishenki. Naisten erilaisuus ja erilaiset elämänvaiheet eivät olleet muodostuneet kohtaamisen esteeksi, vaan rikastaneet ryhmää. Kymmenen virallisen kokoontumiskerran jälkeen naiset haluavat jatkaa yhteistä matkaa kokoontumalla säännöllisesti.

Puhkea kukkaan -konferenssissa lauantaina 30.9. klo 13-16.30 Helsingissä ( Kolmas linja 22) NNKY kouluttaa Voimasiskot-ryhmänohjaajia. Koulutus on ilmainen.

Voimasiskot- tavoitteita ovat:

* Vahvistaa naisen identiteettiä omana arvokkaana itsenään ja naisena: ”Olet arvokas, olet ainutlaatuinen”
* Auttaa naista löytämään oman parhaan itsensä
* Käsitellä tunnemaailmaa ja sen kanssa elämistä

Voimasiskot-ryhmien tavoitteita ovat myös:

* Tietoiseksi tuleminen omasta historiasta, hyvinvoinnista, tunteista, valinnoista
* Jakaminen, normalistointi, kuuleminen, toisilta oppiminen, hoitavuus
* Hoidetuksi, hyväksytyksi, ymmärretyksi ja rohkaistuksi tulemisen kokemus
* Yhteinen hiljentyminen ja Jumalan hoitamaksi tuleminen
* Ystävyyksien syntyminen ja vahvistuminen, ilo, yhteisöllisyys, yhteyden kokemus

VERTAISTOIMINTA VOIMASISKOISSA
Voimasiskot-toiminnassa käytetään vertaistuen toimintamallia. Se tarkoittaa omaehtoista, vastavuoroista ja luottamuksellista kokemusten vaihtoa, tukea meiltä meille. Vertaistuki perustuu ihmisen tarpeeseen saada ja antaa tukea, sekä vertailla omia kokemuksiaan ja omaa elämäntilannettaan toisia kunnioittavassa ilmapiirissä.

Vertaistukiryhmässä on useimmiten kaksi vapaaehtoista ohjaaja, vertaisia itsekin. Joskus ammattilainen voi toimia ryhmänohjaajaparina, mutta ammattilaisen puute ei ole este ryhmän toiminnalle. Kiinnostus Voimasiskot-toimintaan ja vuorovaikutukseen sekä halu toimia vertaisryhmän toimintaperiaatteiden mukaisesti riittävät.

Toivomme, että Voimasiskot-toiminta lähtee käyntiin eri puolilla Suomea NNKY:n kanssa yhteistyössä. Ryhmien kokoontumiselle ei ole tarkkaa ohjeistusta, sillä jokainen ryhmä on omanlaisensa ja sen jäsenet voivat päättää tapaamiskerroista, teemoista ja menetelmistä yhdessä. Voimasiskot-kirjaa ja -ohjaajan materiaalia voi myös täydentää aiheeseen sopivilla teksteillä, lisämateriaaleilla, harjoituksilla yms.

Voimasiskot-kirja ja ohjaajan opas maksavat NNKY:n ulkopuolisille toimijoille omakustannushinnan verran,

ryhmän jäsenen kirja á 3 euroa
ohjaajan opas á 5 euroa
+ postituskulut.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin ryhmien perustamisesta. Olethan yhteydessä Suomen NNKY-liittoon (tiedottaja Mari Hyttinen, mari.hyttinen@ywca.fi, p. 050 588 6845 tai toimittaja Anne Lagerstedt, anne.lagerstedt@ywca.fi, p. 040 359 3138) tai ehdota Voimasiskot-ryhmän aloittamista lähimmälle NNKY:n paikallisyhdistykselle.