Mikä on Puhkea kukkaan -projekti?

Puhkea kukkaan -projektin tavoitteena on naisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen kristillisessä viitekehyksessä. Projektin ideana on rohkaista naisia löytämään omat lahjansa, vahvuutensa ja taitonsa, iloitsemaan niistä sekä käyttämään niitä yhteiseksi hyväksi.

Nykymaailman haasteina ovat kateus, itsetunto-ongelmat, ulkonäköpaineet ja vertailu, joiden vastapainoksi haluamme tuoda esiin kristillistä näkökulmaa armosta, yhteisöllisyydestä sekä jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta.

Puhkea kukkaan kuvaa omien vahvuuksien ja oman itsensä löytämistä sekä vapautumista ulkopuolelta tulevista paineista. Teemme työtä sen eteen, että jokainen nainen saisi olla sellainen kuin on ja toteuttaa itseään juuri itselleen sopivalla tavalla. Meille on tärkeää, että nainen saa olla juuri niin feminiininen tai maskuliininen kuin hänelle on luontaista, huolimatta ympärillä olevan maailman odotuksista. Naiseus on enemmän kuin perinteiset roolijaot antavat ymmärtää.

Projektissa tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä tarjota naisille mahdollisuus olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa, joka vastaa tämän ajan naisten tarpeisiin. Ajatuksena on luoda erilaisissa elämäntilanteissa eläville naisille omia vertaisryhmiä, joissa he voivat kokea yhteyttä sekä keskinäistä tukemista ja rohkaisua.

Sen lisäksi, että haluamme naisten löytävän omat lahjansa ja paikkansa seurakunnassa ja yhteiskunnassa, on tavoitteenamme nostaa esille eri alojen taitajia. Naisverkosto -sivun kautta löydät esimerkiksi kristittyjä puhujia tai taiteilijoita, tapahtumiisi ja tilaisuuksiisi.

Haluamme olla myös mukana parantamassa naisten asemaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja siksi olemme osaltamme tukemassa mm. Naisten Pankin toimintaa.

Puhkea kukkaan -projektin keskeisiä arvoja ovat aitous, sisäinen kauneus, rehellisyys ja suvaitsevaisuus.

Haluatko sinä lähteä mukaan luomaan uudenlaista toimintaa naisille?
Ota yhteyttä info@puhkeakukkaan.fi ja kerro ideastasi!

Puhkea kukkaan -projektin taustatiimiin pääset tutustumaan tästä.
Käy kurkkaamassa myös blogiamme!

Tervetuloa tutustumaan sivuihin ja liittymään joukkoomme!

VIIMEISIMMÄT KUULUMISEMME BLOGISSA

Sairaan kaunis maailma

maaliskuu 27th, 2018|0 Comments

Olen löytänyt lajini: vesijuoksu. Altaassa keho ja mieli ovat kevyet, saan olla kannateltu. “Hölkän” päätteeksi otan lempeät löylyt. Pukuhuoneessa rasvaan kehoni ja kiitän sitä. Reiteni ovat olleet uskolliset: Ne ovat ottaneet osumaa huimasta neulamäärästä kuluneiden [...]

PUHKEA KUKKAAN SOSIAALISESSA MEDIASSA

FACEBOOK

INSTAGRAM

info@puhkeakukkaan.fi